SHAPENESS

Achieve a healthy lifestyle.

Koffein förbättrar minnet

Koffeinets positiva hälsoeffekter tycks bara bli fler och fler. Nyaste forskningen visar att det nu också kan förbättra minnet och underlätta inlärning. Vid University of California i USA har man låtit försökspersoner identifiera olika föremål på fotografier. De som fick 200 mg koffein kom dagen efter ihåg detaljer bättre än de som inte intagit koffein.

Samverkar med dopamin
Enligt forskarna tyder dessa resultat på att koffein kan hjälpa till vid inlärning, även om man ännu inte vet vilka mekanismer i hjärnan som ligger bakom det. Troligtvis har det att göra med att koffein kan sätta sig i vägen för adenosinet på en typ av nervceller i hjärnan som kontrollerar motorik och motivation. Adenosin är en nedbrytningsprodukt vars mängd ökar när kroppens energiproduktion inte hinner med – när vi blir trötta. Koffeinet samverkar även med en av hjärnans mest betydelsefylla signalsubstanser, dopamin.

En utav dem största anledningarna till varför jag dricker så mycket Celsius och kaffe 😀

burkar

Leave a reply

Enter the code to comment *